Hele gemeente Bergen krijgt glasvezel

Alle adressen in de gemeente Bergen, zowel in de kernen als in het buitengebied, worden de komende anderhalf jaar aangesloten op een glasvezelnetwerk van topkwaliteit! Het bedrijf E-Fiber begint na de zomer met de aanleg en krijgt daarbij volop medewerking van de gemeente Bergen.

De eerste abonnees zullen nog voor het eind van het jaar van hun supersnelle en moderne internet- en telecomverbinding gebruik kunnen maken. De coöperatie Bergen Breedband is uiteraard erg blij dat alle inwoners en bedrijven in Bergen, Egmond en Schoorl zonder onderscheid tussen dorps- en polderbewoners tegen een voordelig tarief kunnen aanhaken aan de digitale snelweg. Daar hebben we twaalf jaar voor geijverd, en daarbij zijn we veel dank verschuldigd aan onder meer de Provincie Noord-Holland. Maar bovenal bedanken we onze vrijwilligers, die om te beginnen in Egmond aan den Hoef hebben aangetoond hoe groot de behoefte aan een toekomstgericht netwerk is!

Er is een lange periode van voorbereiding aan voorafgegaan, een periode waarin gevoelige informatie niet naar buiten mocht komen. We hopen daarom dat u begrip zult hebben voor ons langdurig zwijgen. Vandaag maakt de gemeente Bergen bekend dat er overeenstemming is bereikt met E-Fiber over tal van randvoorwaarden, en dus kunnen wij u nu ook wat meer details geven.

Favoriete partner
E-Fiber is voor ons, het bestuur van de coöperatie Bergen Breedband, het afgelopen jaar tot favoriet glasvezelbedrijf uitgegroeid. Het heeft al in diverse gemeenten netwerken aangelegd en doet dat volgens dezelfde specificaties die wij ook hadden opgesteld, te weten:

 • Alle adressen van abonnees worden aangesloten.
  
Waar andere glasvezelbedrijven zich graag alleen richten op de (goedkoper aan te sluiten) adressen in dorpskernen, neemt E-Fiber ook de adressen ver weg in de polder mee. Wel moet er een abonnement worden genomen om de aansluiting ook echt tot in huis of bedrijf te krijgen.
 • Zelfde tarief in buitengebied en kernen
  
Waar andere glasvezelnetten in Noord-Holland vaak een toeslag vragen voor een aansluiting in het buitengebied, hanteert E-Fiber hetzelfde tarief voor polder en kern.

 • Een open netwerk
  
Elke telecomaanbieder die dat wil, mag tegen standaardvoorwaarden diensten op het net aanbieden. Als abonnee zit je dus niet vast aan één telecombedrijf. Komt er volgend jaar een aantrekkelijker aanbieding op het net, dan kan men simpel overstappen.

 • Een kwalitatief topnet
  
Elk adres wordt met een eigen vezel verbonden met de wijk- of dorpscentrale. Daardoor is altijd de volledige capaciteit van een glasvezel voor elk afzonderlijk adres beschikbaar. Bovendien is de privacy en veiligheid op zo’n eigen vezel beter te waarborgen, wat voor bedrijven maar ook consumenten van wezenlijk belang kan zijn. (Andere glasvezelnetten combineren al in de straat de vezels van vele adressen in één gezamenlijke vezel richting de wijkcentrale.)

 • Eigen apparatuur in de wijkcentrale
  
Heeft een aanbieder een voordeliger systeem met minder toeters en bellen, dan kan dat worden gerealiseerd, net als een systeem met extra beveiligingen voor gevoelige zakelijke of overheidsverbindingen. (Andere netwerkaanbieders verplichten eventuele concurrenten om in de centrale van standaardapparatuur gebruik te maken, wat concurrentie bemoeilijkt.)

Geen coöperatief net
Op één punt wijkt onze keuze voor E-Fiber af van onze uitgangspunten. Het is dus niet gelukt om de coöperatie eigenaar te maken van het netwerk. Bij alle verschillende pogingen bleek steeds opnieuw dat een solide financiering niet mogelijk was. Dat was niet alleen voor Bergen Breedband een onneembare hobbel, tal van collega-initiatieven in Noord-Holland gingen ons voor bij hun keuze voor een commerciële partner.

In ons geval heeft die keuze langer geduurd dan in omliggende gebieden. Maar dat heeft nu wel geresulteerd in de best denkbare partner. E-Fiber realiseert zoals hierboven toegelicht een netwerk dat helemaal aan onze specificaties voor kwaliteit, openheid en gelijkheid voldoet.

E-Fiber zal ruim voor begin van de werkzaamheden alle bewoners en bedrijven informeren over de planning, het aanlegproces, hoe en bij welke providers een abonnement afgesloten kan worden en waar je terecht kunt met vragen.

We kunnen ons voorstellen dat de velen die de afgelopen jaren hun handtekening hebben gezet voor een abonnement op het coöperatieve net dat we wensten, zich nu afvragen wat er met die handtekening gebeurt. We zullen daarover de komende weken meer duidelijkheid geven, maar melden u nu al dat u daar niet meer aan gebonden bent.

Echter: zoals voor onze coöperatie gold dat we geen net konden aanleggen zonder voldoende abonnees, zo verdient nu ook E-Fiber voor zijn miljoenen kostende net de steun van ons allen. Daarom roepen we onze leden nu ook vol overtuiging op om binnenkort een abonnement te nemen op het net van E-Fiber. Laat deze kans niet voorbij gaan om uw eigen woning of bedrijf, als ook de hele gemeente Bergen, op het telecomnet van de toekomst aan te sluiten!